Ngưng Thu


 

 

 

 

GIẤC MƠ CNG MY TRẮNG
 

Chiều nay my trắng cn bay ?
chiều nay cơn gi về say mộng thường ...
cng đi cho trọn con đường
cơ hồ ...
bao nỗi tơ vương nu ni.

Lng chiều thổn thức
ma phai
thương my trắng
...mộng mơ ngoi hin trăng.
ơ ka !
gi mi bng khung
mơ ...
chiều - my trắng...ăn nằm cng nhau.

Gi ln cao
gi lao xao cng my trắng
quyện xoắn vo ...
hư v
dặt du trong điệu Slow
gi cng my trắng nhấp nh
mộng thường .

NGƯNG THU


 

art2all.net