Ngưng Thu


 

 

HƯ VINH L SỢI KHI

C chi l tất cả?
Lắng tm cht tịnh yn
Đm vẫn l đm vắng
Ngy vẫn ngy c min

C chi l mi mi?
Sng biển biết lun hồi
Sng lặng lờ sng chảy
Suối nguồn một dng tri.

Bn chiều vương tc gi
Bay một thời xun xanh
Hng dương cn m đắm
Bờ ct hoi thanh tn?

Ta chẵng cần chi cả
Tnh người dẫu thiết thao
Đ từ trong tiền kiếp
Giấc mộng đời suy hao.

Thế thi đnh bung bỏ
Ta tm về bằng an
Hư vinh ln khi mỏng
Thả bay theo my ngn.

Ngưng Thu

 

 

art2all.net