Ngưng Thu

 


Chiều bung nắng ngả bn đồi vắng

Sương nhạt nha cy dng ni xa 

Trăng xưa bắt bng chưa về kịp 

Thả lời thi cổ dưới hồn hoa .


Nắng vội ngoảnh đi chiều chết lịm

Đm su hun ht tiếng kinh cầu

Chung nguyện hồn ai rơi từng giọt

Chạm vo khoảng lặng chốn thm su.


Bước chn dẫm nhẹ ln thềm cũ

Tưởng ma l rụng ha ru xanh

Mộng xưa vng v. Qun im tiếng

Bỏ lại đồi hoang tri tim lnh.

 

Ngưng Thu


 

art2all.net