Ngưng Thu


 

KHC CUỐI

Tiếng chiều như đ tn hơi
đu mu của biển ?
mặn lời !
sng xao
gặp em
anh muốn chạm vo rẩy run
ngọn gi phương no
đẩy đưa.


***
BIỂN KHC
Đồi dương xanh ngắt bi bờ
trắng mu ct trắng my lờ lững bay
thuyền xa khơi c nặng đầy
biển ca tnh khc thng ngy bnh yn.

NGƯNG THU

 


 

art2all.net