Ngưng Thu
 


LỤC BT RỜI

Trn m sương
Dưới m sương
Ta đi tm lại con đường biếc xưa.

Xa đồi thưa
Gần đồi thưa
Tm yu quanh ci phố mưa đẫm lng.

Phố chật chội
Phố mnh mng
Lang thang my
hỏi thinh khng tnh l... ?

Tm nhau giữa chốn ta b
Kẻo mai lỡ ...
biết lạc sa bến no ?

NGƯNG THU

 

art2all.net