Ngưng ThuLỤC BT YU THƯƠNG


M V TỈNH
Mi m
phiu lng cuối trời
giật mnh
quay lại
đnh rơi ...kiếp người.
 

 

V TNH
Vừa nghe
trăng rụng bn trời
m sao ...
l ht những lời
v ưu.
 


YU
Tnh em
ngọn gi khng lời
quyện vo ni đ
một đời
thiết tha.DU MƠ
Cnh đồng gi
thổi
vi vu
hương yu thoảng
lạc bước
du mơ người.NỖI NIỀM
Mưa
bn Đng
nắng
bn Đoi
lng ny biết tỏ cng ai
hỡi người ?CHO
chưa đi
đ hết một ngy
th thi
nghĩa trọn
tnh đầy
cho nhau.


NGƯNG THU
 

art2all.net