Ngưng Thu


 

MỜI TRÀ
 


Mời anh nhấp một ngụm trà
thơm như cánh gió thu pha hương trời
chỉ như hớp chút gió thôi
ngậm mà nghe tiếng thu rơi ngơ vàng.

 

NH̀N LẠI

Ngồi nh́n lại cái dung nhan
ba mươi năm trước rỡ ràng sắc xuân
soi gương chiều luống bâng khuâng
tường rêu ám khói ṿng quanh cuộc đời

 

ĐAM MÊ

Giấu t́nh trong sợi đam mê
chôn đắm đuối xuống bộn bề lũng đau
niềm yêu ta cuộn lên nhau
hương t́nh ái khỏa vào sâu nồng nàn.

 

CÓ G̀ ĐÂU

Ngẫn ḷng một vạt trăng nghiêng
Cứa hồn thi sỹ muộn phiền thâm đau
Chỉ là ...vọng nguyệt giang đầu
Cơn chi ḷng cứ nghiêng …nhàu khuôn trăng.

 

KHÔNG CÙNG

Bâng khuâng một thoáng…thu ngưng
cánh đồng gió dặt d́u …từng chiều lơi
anh ngoảnh mặt, anh quên lời
thơ em rơi rụng vào nơi không cùng.

N
gưng Thu
 

 

art2all.net