Ngưng ThuNGHIÊNG KHOẢNH SÂN THƠ

Nắng chiều
nghiêng khoảnh sân thơ
nghiêng vành nón
đợi
nghiêng bờ môi thơm
tóc mây ngày gió
dỗi hờn
trôi vào trong mộng
phía bao lơn
nằm
người mơ
mơ áng nguyệt rằm
gói hành trang
gởi trăm năm
phận người
t́m nhau phía có nụ cười
mà nghe nghiêng đă ...
mấy vời vợi
xuân

NGƯNG THU


 

art2all.net