Ngưng Thu


 

SAY ĐM
 


 

Vừa khuất mặt trời
 hong hn khuất
 đn chim về tổ muộn, ku nhau
 vừa lc vầng trăng nh
 vừa lc
 gi đưa
 hương cc thoảng quanh đồi.
 
 Trăng rớt bn thềm
 trăng rớt xuống
 mặt hồ im vắng
 mặt hồ im
 đn ai reo rắt
 đn ai ngỡ
 m ma bung vỡ giữa khng thinh.
 
 Với tay ln trời
 ta với tay
 hi sao
 ta hi cnh sao bay
 my nhẹ như l my rất nhẹ
 nng bổng hồn ta...
 say ...
 rất say.

 
NGƯNG THU

 

art2all.net