Ngưng Thu


 

THÔI ĐỪNG

Vàng thu
lá rụng đường chiều
ngác ngơ mây
bổng cánh diều
gió lơi.

T́m em
trăng gác chân đồi
chạm ...
vừa hương cúc
thoảng lời sương
lay.

Chung chiêng nắng rụng chân ngày
thôi ...
anh đừng ngỏ
nhỡ bay thu vàng


Ngưng Thu

 

art2all.net