Ngưng Thu
 


TƯƠNG TƯ MA

Phố khng ma, phố buồn như anh vắng
trăng biệt v đm khỏa một mu đm
nỗi c đơn trng vy, o lụa mềm
sương giăng mắc, sợi dy đan ci nhớ.

Phố khng anh, phố buồn như em thuở
tri đất hoang, trăng lạnh một vnh đơn
ng trc lm im gi tc vai hờn
thinh hơi chỉ một mu my huyễn hoặc.

ta rồi cũng đi về nơi xa lắc
bến bờ cn đau nhớ cnh thuyền đi
đỏ mắt phố, đm ngồi... hồn rong lạc
gi tương tư ma qua phố thầm th.

NGƯNG THU


 

art2all.net