NGUYỄN AN B̀NH
 

 

BÀI THƠ T̀NH VIẾT MUỘN

 

Trong biển người. Bao la
Đường biên dài – vô hạn
Xuống cơi trần. Khai hoa
Hạt mầm nào – thức dậy?

Bàn tay. Hứng mưa sa
Đầy ḷng khô – suối cạn
Một ngày. Thêm ngày qua
Núi. Ngàn năm hiu quạnh.

Vời vợi. Mắt em khuya
Bên song – c̣n thắp sáng
Kư ức – chẳng đoạn ĺa
Nên t́nh sầu. Vô tận.

Từng sợi tóc. Hoa lau
Chờ đến ngày – gẩy ngọn
Chôn đi – tự kiếp nào
Đất mỡ màu. Phân bón.

Tôi. Mang kiếp dă tràng
Miệt mài - se lầu cát
Em. Ngọn sóng ngút ngàn
Cuốn t́nh tôi – chất ngất.

Ăn ṃn. Từng tuổi tên
Tôi chẳng c̣n – tôi nữa
Chờ đêm dài – sầu lên
Cháy bùng lên. Ngọn lửa.

Từ đâu – đến nơi nầy
Em. Muôn trùng duyên khởi
Mộng vỡ - đầy trên tay
T́nh thành mây. Thành khói.

Chờ người. Chờ trong sương
Bài thơ t́nh. Viết muộn
Nửa thế kỷ. Thật buồn
Khúc t́nh ca – lỡ vận.


10/4/2019 

 

art2all.net