NGUYỄN AN BNH
 

 
BI TỤNG CA CUỐI THNG MƯỜI


Thả my/ gọi gi ln ngn
Ba yu em/ thả/ mỡ mng cỏ non
Ma ti/giấu/ bo nghẹn lng
Người tri/ mưa/xuống/ tưới hồn du xanh.

Thả tnh/ vo ci ph vn
Lăn cy xuống ni/ hồn/ nằm dưới chn
Ngực đời/ướt/lạnh/ chu thn
Ct kh/bụi lốc/ gieo mầm trổ hoa.

Thả hương/bt ngt quanh nh
Nghe/ mi trầm/ chớm /nuột n nụ hn
Ln đồi/hi/ nh trăng/non
L treo/ sương lạnh/ đ/ mn mi trng.

Thả kinh/khuya/sớm /sn thiền
Bi /m dương/ khi/ hương trầm/thơm bay
Ngy theo /nắng cũ/ qua đồi
Em cn mắt biếc/để người tương tư?


31/10/2018

Nguyễn An Bnh


 

art2all.net