NGUYỄN AN B̀NH
 

 

CHẢI T̀NH TRÊN SÓNG

Em thả một nhánh đời
Xuống ḍng sông định mệnh
Anh thả cuộc t́nh rơi
Mất bao năm khổ luyện.

Đôi bờ xanh bóng núi
Đem theo một trời buồn
Lay phay bờ tóc rối
Ngậm ngùi trong khói sương.

Mây hoàng hôn trên biển
Tím mặt trời khơi xa
Cầu vồng treo miên viễn
Nở trái t́nh bao la.

Bài thơ t́nh anh viết
Đă hóa thành mây bay
Ḷng muôn ngàn chỉ rối
Lạc loài trên bàn tay.

Nhớ đôi mắt mênh mông
Trên trang b́a Tuổi Ngọc*
Ngậm một đóa hoa hồng
Gió lùa thơm hương tóc.

Ngày em xa mất bóng
Biển trở màu hoang vu
Anh chải ḷng trên sóng
Cho t́nh thành thiên thu.

 

NGUYỄN AN B̀NH

__________

 

*Tuổi Ngọc: tuần báo của lứa tuổi học tṛ xuất bản trước 1975.

 

 

art2all.net