NGUYỄN AN BNH
 

 
CHIỀU BN CẦU BIN GIỚI

 

Anh đứng ở bn nầy knh Vĩnh Tế
Đợi chiều ln my xm trắng bi bờ
Cnh bo dạt theo chn ma nước nổi
Chiếc thuyền ci ai thả lưới đợi chờ.

Em c đứng bn kia cầu bin giới
Mi nh sn heo ht chốn bin cương
Tiếng g gy cất ln buồn qu đổi
Người xa qu nghe nhắc lại thm buồn.

Cy cầu sắt vươn mnh trong nắng bạc
Nối hai bờ bin viễn nặng tnh qu
Chuyện đo knh của một thời qu khứ
Mấy trăm năm tm một chốn đi về.

Cu vọng cổ ngậm ngi đời lưu xứ
Một dng tri thăm thẳm c tương phng
Chảy về đu Giang Thnh ma biển động
Nỗi xa người khắc khoải một đời sng.


 

Bn bờ knh Vĩnh Tế
Chu Đốc ma nước nổi 19/10/2018

Nguyễn An Bnh


 

art2all.net