NGUYỄN AN BNH
 

 

 

CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MNH


Đi khi
uống rượu một mnh
Ngắm mưa lng
chợt giật mnh
dạ thưa

Tm chi men
đắng
tnh thừa
Tri qua cho
hết
tc vừa hoa rm.

Đi khi cạn
chn m thầm
Ngẫm ra thế sự
thăng trầm
từ lu

Ngỡ tnh
vừa trốn ở đu
D đu trời
đổ
tm mu bể du.


18/7/2017


 

 

art2all.net