NGUYỄN AN B̀NH
 

 
CHIỀU NGHIÊNG CUỘC T̀NH PHAI


Nghiêng ḷng rót chữ vào đêm
Tôi nghe nhịp sóng ngỡ em t́m về
Bay trong mơ - Lọn tóc thề
Có người xanh tóc không về trong mưa.

Nghiêng t́nh nặng dấu hài xưa
Trong veo ánh mắt ban trưa đổ vàng
Nắng xuân th́ - Bước sang ngang
Cỏ trên bia mộ hàng hàng chợt đau.

Nghiêng vai nhớ ngọn trúc đào
Ṃn chân ghế cũ khi nào đă quên
Đêm mù sương – Buốt ngọn đèn
Sầu hơn phiến lá mỏng lèn chăn phơi.

Nghiêng đời chờ hạt cúc rơi
Những năm tháng ấy mù khơi bóng người
C̣n ai hát dạo bên đời
Đem tôi về thuở ngọt lời yêu thương.

Nghiêng chiều tiếng vạc kêu sương
Gọi chiêng trống giục đưa hồn qua sông
Trôi trong giấc mộng vô thường
Lỡ câu lục bát bụi đường đă phai.


14/9/2018

 


 

art2all.net