NGUYỄN AN BNH
 

 

C MỘT THỜI MẮT BIẾC


Tiếng gi trong vườn xưa
Sớm mai về gỏ cửa
St lại mấy hạt mưa
Lăn trn ln mi biếc.

Chim ht trn ngọn kh
Cuối ma nghe nuối tiếc
Sng đi lạc bến bờ
Tm đu con sng biếc.

Thời gian nhẹ tựa bng
Tri qua thnh sương khi
Tc biếc thi bềnh bồng
Tan trong chiều nắng qui.

Em bốn ma mắt biếc
Lưới tnh như ngọn dao
Ti tường ru ruỗng mục
Xanh một đời đớn đau.

Mưa tri thnh nước mắt
L nhớ bay về đu
Lỡ yu thời tuổi ngọc
o biếc đ qua cầu.
24/9/2017
 

 

 

art2all.net