NGUYỄN AN B̀NH
 


CUỐI NĂM Ở BỆNH VIỆN Y DƯỢC
*Xin gởi người t́nh trăm năm


Cận tết theo em vào bệnh viện
Vợ nằm như cá thoát mặt sông
Đôi lúc giận ḿnh vô tích sự
Sao cứ ham vui chẳng bận ḷng.

Vợ ta suốt đời lo cơm áo
Văn hào thi bá…chuyện tào lao
May ta c̣n có dăm thằng bạn
Thơ rượu họa đàn khoái tiêu dao.

Hết chuyện văn chương qua chuyện gái
Quân tử hảo cầu lẽ tất nhiên
“V́ t́nh Từ Hải xưa chết đứng
V́ em ta tự nguyện chết ch́m” *.

Giật ḿnh cảm thấy vô số tội
Vợ người ai chẳng muốn bon chen
Phải chi pḥng mổ thay em được
Cũng thí mạng cùi thử một phen.

Đêm cuối c̣n nằm trong y viện
Sáng về nhà sớm vợ hồi sinh
Ta như Vô Kỵ quăng gươm giáo
Tô mày chải tóc ngắm Triệu Minh.

 

NGUYỄN AN B̀NH

*Trong bài thơ Cô Em Hàng Nước của Nguyễn Trung Nguyên

 

 

art2all.net