NGUYỄN AN BNH
 

 

ĐO CẢ
 


 

 

Đường qua Đo Cả cua tay o
Sừng sững chọc trời ngọn Đ Bia
Hảo Sơn đ dựng chim bay mi
Vực su thăm thẳm vực phn la.

Cua Hong Long nối tiếp Đ Đen
Đo cao trng điệp đầy tai ương
Vũng R nối tiếp chn Đại Lnh
Thủy mạc hoang sơ một cung đường.

Bước chn Nam Tiến trăm năm trước
Dấu ngựa cn in ở chốn nầy*
Thế trận ngn cn mn binh trạm
Giấc mộng bnh Chim nhẹ khi bay.

Nắng chy mưa dầm trời thối đất
Tầng tầng hiểm trở đ mồ ci
Chiều bung tiếng th buồn heo ht
My xm m tun cả gc trời.

Đường độc đạo dặm di thin l
Ln m sương lại xuống m sương
My cao ni đụn chia mun hướng
Ai lạc nơi nầy xứ trầm hương?


Ph Yn, thng 8/2017

NGUYỄN AN BNH

_______


*Đo Cả: l một trong những con đo lớn v hiểm trở nhất miền Trung. Đo cao 333m, di 12km, gip ranh giữa hai tỉnh Ph Yn v Khnh Ha. Xưa cn l ranh giới giữa Đại Việt v Chim Thnh từ năm 1471 đến 1653. Ngy 21/8/2017 đ chnh thức thng xe hầm Đo Cả.


 

 

art2all.net