NGUYỄN AN B̀NH
 

 
DỰ CẢM RỜI THÁNG 12

 

Lá bàng rơi khuya khoắc
Âm thầm tiếng chổi tre
Người phu lặng lẽ quét
Lẽ nào – không ai nghe.

Nhón từng chiếc lá mai
Mẹ trông con ngày tết
Tóc sầu trổ lên vai
Lẽ nào – con không biết.

Tháng mười hai sắp hết
Đời trôi – dài nhớ thương
Cây sầu đông cô quạnh
Ai c̣n – đợi trong sương.

Mưa mù – em ướt áo
Biết lấy ǵ – tôi che
Nh́n quanh – người lạc mất
Trốn t́m – từng lá me.

Quê nhà – treo bóng đổ
Qua cầu – mấy nhánh sông
Bao giờ - xuân chín đỏ
Trách chi – nước bạc ḷng.

Biết bao điều dự cảm
Tôi về - người lại đi
Đường xa – tàu qua trạm
Chân ṃn – ai khắc ghi. 

art2all.net