NGUYỄN AN B̀NH


 

GIÊNG HAI EM VÀ ANH
 


 

Giêng Hai lễ Phật. Khói tỏa hương trầm. Mưa xuân lất phất. Lời nguyện đầu năm. Ṭa sen vời vợi. Nhiệm mầu từ tâm. Yêu người lăng đăng. Chuông chùa dư âm. Đường xa chim mỏi. Đâu người trăm năm?

Giêng Hai mùa cưới. Hoa vàng bến sông. Long lanh sóng nước. Thuyền xuôi theo ḍng. Bóng người năm cũ. Đất trời mênh mông. Từ đây cố xứ. Một đời long đong. Gởi theo mây trắng. Trôi về phương đông.

Giêng Hai trẩy hội. Đi lễ chùa Hương. Ai qua bến Đục. Nhớ người soi gương. Yếm đào quần lĩnh. Thương càng thêm thương. Ai di đà Phật. Dịu dàng mùi hương. bài thơ cũ*. Thương người tà dương.

Giêng Hai ngày nọ. Của anh và em. T́nh như sóng cuộn. Đôi bờ triều lên. Bụi phai áo đỏ. Nắng vương tóc mềm. Bàn tay lính quưnh. Thơ t́nh đầu tiên. Ngày sau hạnh ngộ. Em c̣n nhớ tên?
 

NGUYỄN AN B̀NH

 


*Bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp


 

art2all.net