NGUYỄN AN BNH
 

GING NON
Ma sang lộc biếc căng trn
Em đi trẩy hội nắng cn xun xanh
Tơ trời nu sợi thin thanh
Trn xoe đi mắt long lanh tiếng cười.

Ma sang n thả tin vui
Hoa vờn cnh bướm vm cy tẩy trần
Trao em lời chc đầu năm
Đất trời xao động tnh sang trang rồi.

Ma sang lấp lnh hoa đời
Cỏ hoa cũng bẽn lẽn cười thanh tn
Đi về pha
Thng ging non
Chạm vo nỗi nhớ
Mi thơm ngọt ngo.

 

 

art2all.net