NGUYỄN AN BNH
 

GỞI NGƯỜI MỘT CHT MƯA THƠM
Chợt nghe mưa - Bước em về
Ma xun lắng đọng bốn bề lạ chưa?
Th ra giy pht giao thừa
Đất trời nu giữ hương xưa thuở no.

Yu người sợi tc thơm lu
Bn tay cn giữ cht mu thời gian
Khung trời ngy ấy mnh mang
Hnh như rất hẹp trong sn nh nng.

Dịu dng lộc biếc ngy xun
Cho ti bối rối một lần du dan
Đi tm trong ci ph vn
Chồi non lộc biếc th thầm gọi nhau.

Nu trong vạt o cnh đo
Mưa thơm từng hạt cn thao thức hoi
Mai sau d mất dấu hi
Hng cy nhớ gi bay bay suốt ma.


 

 

 

art2all.net