NGUYỄN AN B̀NH
 

 
HẠ ĐỎ
 

 


Một con đường nhỏ
Hàng hàng phượng bay
Tháng tư qua đó
Giọt mưa ngắn dài.

Một thời áo trắng
Ṃn dấu chân ai
Hạt mưa ướt nắng
Hạt nào nghiêng vai?

C̣n thơm hơi thở
Sao đành chia tay
Có mùa hạ đỏ
Hóa thành mây bay.

Mùa ve rộn ră
Vàng trên tóc người
Tóc xanh màu lá
T́m đâu tiếng cười?

Người mang cánh phượng
Về bên kia trời
C̣n trong cổ tích
Áo người sương phơi.

Ta đành tạ lỗi
Bỏ trường mà đi
Bóng chiều hấp hối
Rượt đuổi xuân th́.

Xin làm hạ đỏ
Một đời bên em
Xin làm cánh gió
Ru người b́nh yên.


11/4-2018

NGUYỄN AN BÌNH
 


 

 

art2all.net