NGUYỄN AN B̀NH
 

 
HỒN ĐÁ
 Về Mỹ Sơn ngắm vũ điệu Apsara
T́nh Chiêm nữ
Ngủ say trong vách đá
Màu khói sương
Chập chùng giữa núi rừng xanh lá
Đền tháp trăm năm
Bạc thếch dấu thăng trầm.

Apsara! Apsara
Em hóa thân thành tượng đá vĩnh hằng
Mang hơi thở
Thần Siva rực rỡ
Huyền tích uy nghiêm
Mạch nguồn xanh cây cỏ
Bàn tay em thành dải lụa ngang trời

Ḍng Khe Thẻ *
Soi bóng người thiên cổ
Rộn ră trống baranưng
Gọi quá khứ quay về
Bao thế kỷ đắm ch́m trong cổ tích
Bỗng lung linh
Vũ khúc đến chơi vơi.
Apsara! Apsara.


Mỹ Sơn tháng 11-2017
Sài G̣n tháng 4 -2018


_________________________________________
*Khe Thẻ: tên ḍng suối chảy qua thánh địa Mỹ Sơn

 

 

art2all.net