NGUYỄN AN BNH
 

 

HỒN PHƯỢNG


Hồn phượng nằm trong thơ
Đỏ dng sng lưu bt
Ủ thng năm học tr
Cn tinh khi nt mực.

Người con gi dễ thương
Tiếng cười như ngọc vỡ
Ln mi hồng yu đương
Chm bụi lầm ct lở.

Trưa nắng lạ quắt quay
Trốn lời ve sm hối
Mang nhật tụng trn vai
Gi v tnh khng hỏi

Mnh đ từng yu chưa
Sao nhiều năm chất ngất
Mnh đ từng hn chưa
Sao mi người tươm mật.

Hy đi hết con đường
Mới thương đời chm nổi
Hy yu hết nỗi buồn
Để ngy sau chn bi.

Chiền chiện của ta ơi
Ht thay lời tnh nhỏ
Giữ cho ta chn người
Hồn phượng tươi mu đỏ. 

 

art2all.net