NGUYỄN AN BNH
 

 
HƯ ẢO NGƯỜI

 


Hư ảo người hay hư ảo ti
Nạ đeo sao kn được mặt người
Dng tri mất dấu sng khng đy
Mộ địa đầy những bng ma trơi.

Hư ảo người hay hư ảo mưa
Li ti hạt nhớ gọi m thừa
Cy cao ngt gi đnh phơi mỏng
Ru ngi đnh cha phủ phố xưa.

Hư ảo người hay hư ảo em
Người chờ nghing cốc rượu tn đm
Sng x nn tuổi đời gy gập
Treo cột buồm đợi dng bo ln.

Hư ảo người hay hư ảo trăng
Vng theo bng ngựa v trầm lun
Hồn ai vừa thot đi mun hướng
Tiễn đưa người cn vọng bt m.

Hư ảo người hay hư ảo my
Đất cao trời thấp khi sương by
Rng bay cột nắng t dương gọi
Đỏ rực vũng lầy bủa lưới vy.

Hư ảo người hay hư ảo khuya
Bước đi bước một thịt xương la
Xc phn từng mảnh vi khn rửa
Một thế kỷ buồn đ rẽ chia.

Hư ảo người chỉ hư ảo thi
Trần gian no kể hết buồn vui
Trăm năm cũng chỉ l qun trọ
Thin thu rơi rụng xuống ngậm ngi.


17/7/2018

 

art2all.net