NGUYỄN AN BNH
 

 

KHI VƯỢT ĐO MẺ PIA
 

 


Xe lại qua đo quanh khc khuỷu
Dốc cao cht vt đ tai mo
Mười bốn tầng đo cua tay o
Bn bờ vực thẳm thật cheo leo.

Đường ln Cao Bằng sao qu hiểm
Mỗi một khc quanh rợn cả người
Đời phu đ bao người ngả xuống
Dấu in vch ni vẫn cn phơi.

Bốn ma chỉ thấy my trắng phủ
Sườn non rắn lượn giữa cung đường
Xẻ vo vch đ rừng xanh thẳm
Cọc tiu dựng đứng - ta luy m.

Cứ ngỡ đường đo đi khng tới
Đu phải nấc thang ln đỉnh trời
M sao bảng lảng trời đng bắc
Xếp tầng trước vực ni chơi vơi.

Chỉ sợ ma đng chiều xuống thấp
Chưa hết đo cao sương đ đầy
Thi ta xuống ni cng nhau nh
Cht tnh gởi lại với cỏ cy.


Cao Bằng 9/11/2019

Nguyễn An Bnh

_______________________________________
*Đo Mẻ Pia: Con đo hiểm trở nhất đng bắc bộ nước ta, cung đo c 14 tầng cua tay o rất khc khủy. Nằm trn quốc lộ 4A nối từ x Xun Trường đến trung tm huyện bin giới Bảo Lạc (Cao Bằng) 

art2all.net