NGUYỄN AN BNH
 

 
LỜI HẸN CỎ MAY

 

Em về nghing nn
My nhẹ nương vai
Nắng trn xoe bng
Ngng người qua đy.

Ta thnh khch lạ
Về ngang chốn nầy
Nhấp nh sng l
Hỏi tnh đ phai.

Tm trong hạt bụi
Lời ht sương mai
Rơi trong pht cuối
Chm đắm cơn say.

Tm trong du bể
Git giy trầm hương
Biệt tăm bng xế
Tiếng chim thin đường.

Thời gian đnh cắp
Tuổi trăng thin thần
Nửa hồn đ mất
Ai người ăn năn.

Mưa mai nắng hạ
Ai đưa em về
Kinh cầu thuở ấy
Tnh cn u m.

Tm trong sng rộng
o người ph vn
Sng x lồng lộng
Mi hồng trăm năm.

Tm trong nguyệt lạc
Người tnh cỏ may
Đ vng trang sch
Dng hồ liu trai.

 

art2all.net