NGUYỄN AN BNH
 

 

LNG ANH BO NHỎ
 


 

Lng anh bo nhỏ
Một thuở yu người
Mắt to như thỏ
E ấp mi cười
Cy như trốn gi
Trao em hoa đời.
*
Tươi hơn sch vở
Những l thư tnh
Gi mơn man ngỏ
Anh đ yu nng
Mưa sa ngọn cỏ
Hn nhau vội vng.
*
Lng anh bo nhỏ
Thi cũng ngậm ngi
Hoa xưa bỡ ngỡ
Ho chết mi cười
Người yu nho nhỏ
Đ lỡ duyn đời.
*
Cy xanh l đỏ
o trắng học tr
Năm năm qua đ
Đu người tnh thơ
Ngi thương mộng vỡ
Anh khc bao giờ!

 

 

art2all.net