NGUYỄN AN BNH
 

 

MƯA BN NẦY NHỚ NẮNG BN KIA.

 

Người chối từ chia sớt buồn vui
Sương giăng in mp l ngậm ngi
Hồn treo đ tảng từ mun kiềp
Giấu nỗi oan khin lẫn ngọt bi.

Gi tẩy trần thơm một ngn tay
Trăng non tiếc nuối dấu lưu đy
Che ti khn hết mu my khi
Cuối một phương trời lạnh pht giy.

V đ chồn chn kiếp ngựa người
Em cn son trẻ đỏ bờ mi
Tội mưa v nắng chia hai hướng
Người một mnh ngược bng đm tri.

Em như nắng sớm nt tinh khi
Ti ha mưa chiều rơi lẻ loi
Mai kia tc nhớ thm xanh lại
Đuổi kịp dng đời đ m khơi?

Đn nhau về thắp ngọn nắng khuya
Thm hn nh mắt vội chia la
Ừ thi tnh mỏng hơn voan lụa
Mưa bn nầy nhớ nắng bn kia.

 


 

art2all.net