NGUYỄN AN BNH
 

MA D QUỲ NGY ẤY


Vng trong nắng một mu hoa
Gọi hồn trong gi chn ta ngy về
Lng du lạc lối hương thề
Nghe lời cỏ ht vụng về trong ta.

Hnh hi em ẩn trong hoa
Nghe thời gian chậm tri qua mất người
Lưng đồi em mi rong chơi
Ru tnh ta đợi giữa trời m sương.

Xanh trong l cuối dốc đường
Ma hoa m hoặc em dường qua đy
Ta cần hơi ấm bn tay
Thương con chim ht sớm mai tự tnh.

Chn min man bước một mnh
Hồn hoa bng l em hnh như qun
Tay ng tc ngt chn m
D quỳ ngt mắt cng thm đắm lng.

Vng trong nắng o lụa hồng
My ươm hạt nhớ mưa nguồn về đu?
D quỳ thắp tuổi chim bao
Ma hoa ngy ấy tri vo hư v.

 

NGUYỄN AN BNH
 

 

art2all.net