NGUYỄN AN BNH
 

NẮNG TAM KỲ

 


Đẹp ngẩn ngơ ci nắng Tam Kỳ
Nhuộm vng phố nhỏ cht tnh si
Rợp bng con đường hoa b cạp
Ngy xưa qua đ tuổi xun th.

Hoa nở lung linh mu nắng mới
Em c về trn phố nắng trưa
Ngy đi mang cả ma hạ nhớ
Rơi đầy trong gi sắc hương xưa.

Anh trở về đy ma hoa mới
Chic l v tnh rớt trn tay
Hng sưa soi bng bn dng nước
Đu dng em gầy hương tc bay.

Một cỏi hoa vng trong mắt nhau
Tam Kỳ mu nắng thuở chim bao
o trắng một thời em tri mất
Qua sng Bn Thạch sng rưng sầu.

 

NGUYỄN AN BNH

*Thp cổ Vĩnh Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi
**Hồ Nam, Nh Mt:Hai khu du lịch sinh thi

 

art2all.net