NGUYỄN AN B̀NH
 

 

NGÀY XƯA TÊN HÀN SĨ ẤY
 


 

Ngày đi lá tiễn đưa vài dặm
Ḷng ta mây trắng bay nhiều năm
Ngói đỏ sân trường lăn lắc nhớ
Nửa đời ung khói nhớ trầm ngâm.

Xưa theo em về, mưa lất phất
Tóc hoàng kim ướt nhẹ như sương
Tên học tṛ nghèo thương quá đỗi
Nhiều năm t́nh vẫn sáng như gương.

Xưa ta một trời đầy đại mộng
Danh không thành chưa trở về quê
Qua cầu trời đất ngùi thương nhớ
Mơ lối huyền sương lạc nẻo về.

Mười năm mộng đă sờn vai áo
Tên học tṛ xưa lỡ vận hoài
Ta cũng đành nh́n đời trơ mắt
Rồi ngậm ngùi trở lại thiên thai.

Núi phủ Từ Lang đầu bạc trắng
Đào nguyên nguồn lạc bước vân hài
Mộng Giáng Hương ngùi sương cổ tích
Trần gian mù mịt cánh chuồn bay.

Cảnh cũ ta về thăm người cũ
Một đất trời xưa - chết ngậm ngùi
Ngày đi ḷng ta c̣n niên thiếu
Ngày về đầu đă bạc tả tơi.

Lại lên đường tên hàn sĩ ấy
Giang hồ trời đất chỉ ḿnh ta
Phong ấn nửa đời trôi mất biệt
Tiễn ta quê nhà mưa bay qua.

 

NGUYỄN AN B̀NH

 

 

art2all.net