NGUYỄN AN B̀NH
 

 
Ở HUẾ
 


 

Một ngày ở Huế đi không hết
Cơn lũ vừa qua băo chợt về
Cầu ngói Thanh Toàn mưa chẳng ngớt
Đôi bờ sóng cuộn vỗ chân đê.

Về qua Quốc Học qua Đồng Khánh
Nhớ áo dài xưa tím qua cầu
Mấy nhịp Tràng Tiền soi bóng nước
Nghiêng bờ vai nhỏ ướt mưa ngâu.

Chợ Đông Ba nh́n sang Gia Hội
Hàng cau Vỹ Dạ biết t́m đâu
Thời gian nhấn ch́m bao phế tích
Lăng tẩm đền đài lắm biển dâu.

Ai ngược ḍng Hương lên Ḥn Chén
Huyền Không Sơn Thượng tiếng chuông sầu
Em có theo anh về Đại Nội
T́m hương hoa sứ bến Văn Lâu?

Ở Huế một ngày đi không hết
Chút t́nh gởi lại phá Tam Giang
Chén rượu chiều nay say chếnh choáng
Hoàng hôn c̣n rải bụi lên sông.

 


Huế, tháng 11/2017

NGUYỄN AN B̀NH


 

 

art2all.net