NGUYỄN AN BNH
 

 

PHỐ MƯAMưa!
Về theo con phố nhỏ
Rơi trn l long lanh
Em c ngồi nhớ anh
Khi nhn qua lớp học
Xa anh em đừng khc
Lời yu thương hm no
Theo bước nhỏ xn xao
Mưa đuổi theo cuống qut
Bn tay thơm da thịt
Chn nhn tm đến chn
Trong veo tuổi mười lăm
Nụ hn đầu, bở ngỡ
Nhn nhau, cười mắc cở
Yu nhau được mấy ma
Em đ chm trong mưa.

Mưa!
Rạt ro con phố cũ
Khe khẻ nỗi nhớ mong
Trn mi ngi ru phong
Bao năm rồi em nhỉ
Tiếng mưa thầm thủ thỉ
Em c cn nhớ anh
Như l nhớ xa cnh
Con sng di nhớ biển
Chiếc thuyền nan nhớ bến
D la cội xa nguồn
Kiếp tằm cn tơ vương
Đi tnh nhn lưu lạc
nh mắt buồn ngơ ngc
Khi gi chuyển sang ma
Em c về trong mưa?

 

Nguyễn An Bnh
 

 

art2all.net