NGUYỄN AN BNH
 

QUA SNG HẬU MA NƯỚC NỔI

  

Lại qua sng Hậu ma nước lớn
Lũ ngập ngừng tri mấy cửa sng
Đu ma tm c x con sng
Ph sa về ngọt đỏ Cửu Long?

Cầu mới nghing mnh in bng nước
Mấy chiếc ph xưa lỗi hẹn rồi
Ta thnh lữ khch chiều mưa muộn
My m giăng kn cả trng khơi.

Xao xc nỗi lng người xa xứ
Mấy nhnh sng xưa lũ cạn nguồn
Nhớ ngy bạn mất về khng được
Ai đốt gim ta mấy nn nhang?

Mấy chm đin điển vng trong nắng
Thng bảy chờ tin c nhảy bờ
Nh sn np bn hng dừa nước
Mẻ lưới chiều thơm tộ c kho?

Nhắc chi lẩu mắm thời trai trẻ
C ko bng sng lc chiều bung
Ai ht nghu ngao bi vọng cổ
Chn rượu khề kh khơi nhớ thương.

Mai nầy nước nổi thnh lũ cạn
Du bể đời người em biết khng
Mấy hạt ph sa chm đy nước
Nghe lng quạnh quẽ suốt triền sng.


15/9/2019
 

art2all.net