NGUYỄN AN BNH
 

 
 

 

QUA SƠN TY
 

*Nhớ nh thơ Quang Dũng

My trắng vẫn bay qua xứ đoi
Tm đu mu mắt người Sơn Ty
My đầu bốn ma l rụng
Bụi đỏ nhuốm đầy ln cỏ cy.

Xe qua l bng vừa thay o
Nhn bp non xanh ửng nắng vng
Nhớ qun bn đường thời chinh chiến
Nghe gi sang ma thương chứa chan.

Miếu đền mấy thuở xa xăm qu
Ty Tiến qun đi thẩm ni rừng
Đi bờ sng Đy buồn lau lch
Trng về qu cũ lạnh mờ sương.

Những người năm cũ giờ đu cả
Một nấm mồ xanh với ngn my
Suối tc ai tri thnh suối lệ
Nhớ người my trắng qu ai hay.


Sơn Ty thng 11/2017

 

 

art2all.net