NGUYỄN AN B̀NH
 

 

QUA THÀNH CỔ NHÀ MẠC*


 


Ta lên đông bắc chiều thu muộn
Đất trời vần vũ với nắng mưa
Thành cổ tường loang bờ rêu mốc
Cổng ṿm ai nhắc chuyện ngày xưa?

Qua cửa thành tây nghe huyền sử**
Thổ Sơn c̣n lại nấm đất tàn
Tà dương nghiêng ḿnh lên phế tích
Ḍng đời trong đục chảy miên man.

Nh́n bức trường thành sao cô quạnh
Thịnh suy nào biết chuyện tương tàn
Trăm năm có phải tṛ dâu bể
Triều đại nào hợp rồi cũng tan.

Sông Lô c̣n đó xanh nương băi
Thác ghềnh vẫn dội khúc trường ca***
Dẫu thời gian bao đời hưng phế
Lạnh hồn thiên cổ vẫn chưa xa.


Tuyên Quang. 6/11/2019
 

 

_________


*Thành cổ nhà Mạc ở Tuyên Quang
** Theo truyền thuyết: Nhà Mạc khi xây thành và Thổ Sơn chỉ một đêm là xong.
*** Trường ca sông Lô của Văn Cao 

art2all.net