NGUYỄN AN BNH
 

 

SI GN ĐM TRỞ GI

Si Gn đm trở gi
Liu xiu bng ai về
Bi ngi cơn mưa nhỏ
Rớt từng giọt l th
Tnh ti thời thơ dại
Ngủ vi trong cơn m.

Si Gn đm trở gi
Sao l vẫn rơi hoi
Lao xao tn me lạnh
Tiếng chim nghe lạc loi
Ngy xưa em qua đ
Hương một thời chưa phai.

Si gn đm trở gi
Đ bao ma chia xa
Thời gian l giọt lệ
Để cuộc tnh phi pha
Ngọn đn đm mờ tỏ
Sao thấu tnh đi ta?


16/12/2014.

NGUYỄN AN BNH
 


 

art2all.net