NGUYỄN AN BNH
 

 
SN GA TIỄN NGƯỜI

 

 

 

Chia tay ở Thp Chm

Tiễn người ln pha Bắc

Ta xui về phương Nam

Cuộc hnh trnh xa lắc.

 

Biết ai cn đợi ai

Sn ga đầy nắng gi

Đu phải l bụi bay

Sao lm ta mắt đỏ.

 

Buồn theo tiếng ci tu

Đường ray đnh hiu hắt

Mỗi pht một xa nhau

Ni sng di chia cắt?

 

Đu phải l ga cuối

Tnh trốn mi chn my

Tu đi qua khe ni

C gởi cng my bay?

 

Khi vờn trong sương sớm

Sn ga vắng một người

Mắt di tm sợi tc

Theo nắng vng vừa rơi.

 

*Ga Thp Chm thng 5-2018

 

 

  

art2all.net