NGUYỄN AN BNH
 

 

SAO TNH NGN MI TRONG TRO CHƯA TN

Ra sng/
Tm lại chỗ ngồi
M lng sng cuộn/
Sắp rời r nhau
Khc đng/
Người nhnh sng su
Hin ty ti lại/
Nu mu tn phai

Cỏ bồng/
Từ những sớm mai
Hồn ti cnh vng /
Mệt nhoi dơi đm
Trắng ma/
Lau cũ gi nghing
Bờ xa mất bng/
Thn hn mọn đau

Đnh thi/
Chiếc l rơi vng
Chắc oan khin lắm/
Kiếp tằm vương tơ
V ti/
Dốc ngược chữ ngờ
Để tnh ngn mi/
Trong tro chưa tn.


11/8/2017

 

 

art2all.net