NGUYỄN AN B̀NH
 

 
 

 

SƯƠNG HỒ

Bóng in trầm mặc
Tháp rùa trong sương
Ch́m trong cổ tích
Biết đâu hoang đường?

Cây đa ven hồ
Trải bao mưa nắng
Bốn mùa tương tư
Soi cùng năm tháng.

Nhện buồn giăng tơ
Lưng chừng sợi nhớ
T́m người trong mơ
Giọt t́nh ai nhỏ?

Treo hạt sương mai
Đông chùng ch́nh tới
Mắt ai u hoài
Sao em không nói?

T́nh lăng đăng trôi
Hàng cây im vắng
Lăng quên một người
Sương hồ hiu quạnh.


Hồ Gươm, tháng 11/2017

 

 

art2all.net