NGUYỄN AN BNH
 

 
SƯƠNG TM BN HỒ

 

 

Chiều rơi tm biếc mặt hồ

Thuyền neo cầu vắng trăng mờ ngt hương

Em ngồi đn hạt mưa sương

Thả cu lục bt ta buồn mnh mang.

 

Thng reo vch ni Phụng Hong

 My treo lũng thấp sương ngn thu đm

Lạc tm ốc đảo bnh yn

Ni Voi em đợi Đ Tin ai chờ.

 

Tiếng chim mi vọng đi bờ

Cn thương bến đổ con đ lẻ loi

Bn hồ my xm chơi vơi

Bốn ma tĩnh lặng đợi người qua sng.

 

Ta theo Từ Thức về trần

Giy rơm nn cỏ khn cầm ăn năn

Vẫy cho sương khi tuyền Lm

Em như bng c biệt tăm sng hồ.

 

 

  *Bn hồ Tuyền Lm Đ Lạt

    Thng 5-2018

 
 

art2all.net