NGUYỄN AN BNH
 

 THƠ MA PHẬT ĐẢN

 

Hẹn ma Vsak* cng về
Nghe kinh dưới cội bồ đề ngn năm
Ha thn trong nh đạo vng
Cy sala tỏa trăm ngn sắc hương.

Đi từ tiền kiếp mun phương
Chn tm khởi niệm t dương phận người
Lần trng hạt đếm lun hồi
Tnh trong v lượng thương đời ph sinh.

Chm trong mun ci u minh
Con đường tm đạo chữ tnh đa đoan
Hương thiền vọng tiếng chung ngn
Giọt sương cam lộ trong ngần bao la.

Con thuyền bt nh ai qua
Cho ma sen nở đa hoa v thường
Nhủ lng đơm hạt từ tm
Nương theo cửa phật hương trầm thoảng bay.

 


*Viếng cha Linh Bửu Quận 8
Phật Đản 2017.

 

 

art2all.net