NGUYỄN AN BNH
 

 
THƠ TNH TRN CNH PHƯỢNG

 

 

Anh viết thơ tnh ln cnh phượng
Gởi người xanh mu l tương tư
Gi đ cuốn đi về mun hướng
Đu biết mai kia đ biệt m.

Qua bao ma hạ thay nắng mới
o trắng em vng o lụa phơi?
Nước vẫn mun đời tri biệt xứ
Biết em cn nhớ mắt mi người.

Đu tuổi thanh xun em bỏ lại
Ta tm đ khuất mấy nẻo hoa
Chợt nhớ con đường quen thưở ấy
Đỏ một trời hoa tn phượng gi.

Thng su trời mưa mưa thng su
Qun thời thơ dại tuổi mười lăm
Chắt chiu giữ mi mi me ngọt
Ru rt chim g một gc sn.

Anh viết thơ tnh ln cnh phượng
Hỏi lng tnh nhỏ đ phai chưa
Hỏi người tc mượt xanh mu nhớ
Hay đ a tn trong nắng mưa?


26/6/2018


 

art2all.net