NGUYỄN AN BNH
 

 
THUYỀN ĐI TRN SNG TIỀN
 


 

Ma nước nổi, em ơi, con nước lớn
Về Bến Tre nghe sng vỗ mạn thuyền
Tay khua nước mi ph sa dậy ngọt
Mưa mnh mng trắng cả nước sng Tiền.

Vng gip nước quanh năm đầy tri ngọt
Thuyền anh đi ngan ngt nhnh sng di
Xa thấp thong - in bng cầu Rạch Miễu
Giữa đi bờ thnh dải lụa trong my.

Anh qua cồn Qui em sang cồn Phụng
Rợp bng dừa che mt bng người thương
Hoa bần nở - trắng bay theo gi sớm
Gọi ong về ươm mật ướp ln hương.

Mi thơm lạ lm ln mi ngy ngất
Men rượu dừa em - m đỏ hy hy
Giữa sng nước bốn bề l tiếng sng
Tiếng sng lng - hay - tiếng sng tnh say.


Bến Tre, 21/10/2018

Nguyễn An Bnh


 

art2all.net