NGUYỄN AN BNH
 

 

 

 

TM NHAU MA HOA CẢI
 

*Những ngy đầu đng, ma hoa cải ngoại thnh H Nội
lại bắt đầu khoe một mu vng rực rỡ.


Ti tm em giữa ma hoa cải nở
Ngỡ ngng thi - chia ci rt đầu đng
Mu vng rộm rực bờ đ sng Đuống
Chạy di theo dốc Ph Đổng, Gia Lm.

Bay ngơ ngc đn bướm ong tm mật
Cũng như em ti tm suốt ma hoa
Mi thơm ngi loang trong chiều hoang nắng
Tiếng cười ai bay mất tận trời xa.

Khăn chong ấm ươm một trời mộng mị
Tuổi thanh xun em gởi lại đu rồi
Ti lang thang tm trong ma hoa cũ
Một bờ vai thương mi một ln mi.

Ma hoa cải buổi đầu đng sương lạnh
Lại a về trong nỗi nhớ mong manh
Ai tm ai thng năm di lau lch
Cht yn bnh một H Nội của anh.


7/12/2017

 

 

art2all.net