NGUYỄN AN BNH
 

 

TM NHAU MA TRĂNG CŨ
 
Tm nhau ma trăng cũ
Ti về lại bn hồ
Vườn Bch Cu liễu rũ
C kỳ ngộ trong mưa?

Tm em trong bng nguyệt
Bước ra từ trong tranh
Tượng hnh thnh sương tuyết
Mặt hồ - lệ long lanh.

Tm nhau trong du bể
Trăm con sng ba đo
Cuốn phăng tnh vạn nẻo
Ngả bn gnh vực su.

Tm em qua bng l
Hoa khoe sắc mun trng
Những cnh hoa mu tm
Tm một mu thủy chung.

Tm nhau ngy mưa gi
Người xa chưa kịp về
Đo my cng sương ni
Lạc cuối bờ dốc m.

Tm nhau ma trăng khuyết
Tc em bay cuối trời
Chuyến xe đời đ muộn
No với kịp bn tay.
 

  

 

art2all.net